Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement giveaway Maison Juliette


a) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Fasade met ondernemingsnummer 0749 820 094, gevestigd te Nieuwendorpe 33 te Knesselare. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook/Instagram, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook/Instagram. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook/Instagram.


b) De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Fasade, en niet voor Facebook of Instagram.


c) De deelname aan deze wedstrijd is gratis.


d) Door deel te nemen aan de giveaway op Facebook en/of Instagram geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.


e) Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.


f) Fasade behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de giveaway te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Fasade.


g) Deelnemers moeten in België wonen.


h) De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina: een midweek (van maandag tot vrijdag) in Maison Juliette voor maximaal 5 personen (geen huisdieren toegelaten). Te boeken tussen 15 januari en 31 mei 2024, uitgezonderd vakanties en lange weekends.


i) De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op de Facebook- en Instagrampagina van Fasade en op https://www.fasade.be/wedstrijdreglement


j) De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 4 criteria: het liken van de Facebook- en Instagrampagina van Fasade, het delen van de post, het taggen van 3 vrienden, en het plaatsen van een comment waarom men met Fasade zou samenwerken voor de verkoop van een huis. Nadien communiceert Fasade naar deze persoon en reikt het de prijs uit aan de winnaar.


k) De wedstrijd op Facebook loopt van 21 december 2023 tot en met 3 januari 2024. Op 4 januari 2024 wordt de winnaar gekozen.


l) De winnaars worden per Facebook- en Instagrampost verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de midweek geboekt kan worden.
m) Fasade en de door zijn ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.


n) Fasade en de door zijn ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.


o) Fasade behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Fasade, de omstandigheden dit vereisen. Fasade kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Fasade.


p) De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Fasade en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.


q) Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Fasade om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.


r) Klachten en/of vragen omtrent het wedstrijdreglement kunnen gestuurd worden naar info@fasade.be.


s) Het huidige reglement en de actie zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van eventuele geschillen omtrent de toepassing en/of interpretatie van huidig reglement en/of deze actie is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.


Opgemaakt op 08.12.2023 in Knesselare.


Heb je plannen om te verkopen of wens je een kennismakingsgesprek bij een lekkere pot koffie? Neem dan vrijblijvend contact op voor je gratis verkoopanalyse-gesprek.